رجب ناصر زاده

09183453746


تاریخ ارتقاء رتبه و طبقه شغلی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبدانان


ردیف نام و نام خانوتدگی عنوان پست سازمانی مدرک تحصیلی رتبه فعلی تاریخ ارتقاء به رتبه بعدی طبقه فغلی  تاریخ ارتقاء به طبقه بعدی ملاحضات
1 نبی صیدی پزشک عمومی رئیس مرکز دکتری حرفه ای خبره 1395/4/28 14 آخرین طبقه عدم ارائه مستند سازی تجربیات شغلی
2 فریبا قیصری کاردان بهداشت خانواده فوق دیپلم مامایی خبره آخرین رتبه 9 1399/5/24  
3 اسمعیل زینی وند نگهبان سرایدار دیپلم امور اداری مقدماتی 1397/1/1 8 1398/7/20  
4 علی سلیمانی تکنسین فوریتهای پزشکی فوق دیپلم فوریتهای پزشکی ارشد 1397/11/9 8 1398/5/9  
5 لیلا احمدی کارشناس بهداشت محیط لیسانس مهندسی بهداشت محیط پایه 1397/1/19 8 1398/1/19  
6 یدالله بهرامی کارشناس بهداشت محیط لیسانس مهندسی بهداشت محیط خبره 1396/12/16      
7 سامان رشیدی زاده کارشناس بهداشت حرفه ای فوق لیسانس مدیریت محیط زیست ارشد 1397/12/19 10 1398/6/18  
8 تورج رضایی زنگنه بهورز مرد دیپلم تجربی پایه 1399/7/1 6 1399/1/1  
9 زهرا آئینی بهورز مرد دیپلم تجربی ارشد 1398/8/26 8 1399/2/26  
10 اسدالله سلیمانی دندانپزشک دکتری حرفه ای ارشد 1394/11/26 13 1399/11/26  
11 حمزه مهربان کارشناس فوریتهای پزشکی لیسانس فوریهای پزشکی پایه 1399/2/5 7 1399/2/5  
12 ابوذر مقدسی نیا کارشناس فوریتهای پزشکی لیسانس فوریهای پزشکی پایه 1399/1/18 7 1399/1/18  
13 نصرالله علیزاده فوق لیسانس مدیریت کارشناس بودجه ارشد 1400/1/17 13 1399/1/17  
14 محسن محمدیان کاردان فوریتهای پزشکی فوق دیپلم فوریتهای پزشکی پایه 1396/2/25 7 1397/11/25  
15 صغری کریمی بهورز زن دیپلم تجربی ارشد 1398/8/26 8 1399/2/26  
16 حبیب الله شهریاری مقدم نگهبان سرایدار دیپلم جوشکاری مقدماتی 1397/1/1 4 1397/3/25  
17 نظیره کاکی کاردان بهداشت خانواده فوق دیپلم بهداشت عمومی ارشد 1398/10/19 8 1399/4/19  
18 احمد فتح اللهی کاردان رادیولوژی فوق دیپلم رادیولوژی ارشد 1398/4/5 8 1398/10/5  
19 زینب علیجانی کارشناس بهداشت خانواده لیسانس بهداشت عمومی ارشد 1397/1/1 8 1399/2/11  
20 رجب ناصرزاده کارگزین لیسانس مدیریت خبره 1399/9/6 9 1397/8/6  
21 علی صفوی پرستار لیسانس پرستاری خبره 1399/6/28 10 1399/12/28  
22 سمیه عزیز زاده بهورز زن فوق دیپلم بهداشت عمومی پایه 1398/4/11 7 1400/4/11  
23 مریم صبوری کارشناس بهداشت مدارس لیسانس مامایی خبره 1398/11/2      
24 الهام قاسمی نژاد کارشناس بهداشت روان فوق لیسانس مشاوره خبره 1399/4/11 11 1399/4/11  
25 علی سلیمانی کارشناس آزمایشگاه لیسانس آزمایشگاه ارشد 1394/7/13 11 1399/7/13  
26 لیلی رستمی پور کارشناس آزمایشگاه لیسانس آزمایشگاه خبره 1398/2/2 10 1398/2/2  
27 مرضیه خشنودی پرستار لیسانس پرستاری ارشد 1396/1/7 10 1399/1/7  
28 علی خدامرادی کارشناس مبارزه با بیماریها لیسانس بهداشت عمومی ارشد 1396/8/8 9 1397/7/23  
29 نسرین حواسی بهورز زن دیپلم تجربی پایه 1400/5/2 6 1399/11/2  
30 فاطمه احمدی پرستار لیسانس پرستاری ارشد 1398/8/23 8 1397/8/23  
31 شهناز اقبالی بهورز زن دیپلم تجربی ارشد 1398/8/26 8 1399/2/26  
32 ناهید اکبری کاردان آزمایشگاه فوق دیپلم آزمایشگاه خبره   8 1398/2/27  
33 خدیجه ایمانی کاردان بهداشت خانواده فوق دیپلم بهداشت عمومی ارشد 1398/10/22 8 1399/4/12  
34 آرام آذرنوش کارشناس بهداشت خانواده لیسانس بهداشت عمومی پایه 1397/4/21 8 1399/4/21  
35 زینب بیگ نظری بهورز زن دیپلم تجربی ارشد 1398/8/26 8 1399/2/26  
36 زهرا رحیمی حسابدار  فوق لیسانس حسابداری مقدماتی 1399/8/24 6 1398/8/24  
37 عزیزاله سلیمان خانی کاردان فوریتهای پزشکی فوق دیپلم فوریتهای پزشکی مقدماتی 1398/7/17 5 1399/7/17  
38 زلیخا جان محمدی کاردان بهداشت خانواده فوق دیپلم بهداشت عمومی خبره   9 1397/7/8  
39 حسین هواسی پرستار لیسانس پرستاری ارشد 1398/11/23 9 1399/8/23  
40 زینب سهرابی زنگنه کارشناس بهداشت محیط لیسانس مهندسی بهداشت محیط ارشد 1396/3/8 9 1397/3/6  
41 زینب سلاورزی زاده کارشناس بهداشت خانواده لیسانس بهداشت عمومی خبره 1397/9/22 10 1397/9/22  
42 سجاد هواسی کارشناس مبارزه با بیماریها لیسانس بهداشت عمومی خبره 1400/8/19 9 1398/8/19  
                 
  تاریخ اعلام شده بصورت تقریبی می باشد و تاریخ قطعی ارتقاء رتبه و طبقه شغلی توسط کارشناسان طبقه بندی مشاغل دانشگاه اعلام می گردد

 

جستجو