تاریخ انتشار: یکشنبه 08 اسفند 1400

  هفته ملی سلامت مردان(7-1 اسفندماه)

امتیاز: Article Rating

بمناسبت هفته ملی سلامت مردان (7-1 اسفندماه) واحد سلامت خانواده شهرستان نسبت به ارائه بسته خدماتی میانسالی به کارکنان مرد شبکه اقدام نمودند.ضمن بررسی عوامل خطر سلامت کارکنان موارد مورد نیاز به ارجاع و آموزش شناسایی و پیگیریهای لازم در این خصوص انجام شد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز

Add Content...

جستجو