تاریخ انتشار: یکشنبه 18 آبان 1399
جلسه هفتگی کرونا و هماهنگی واحدها

  جلسه هفتگی کرونا و هماهنگی واحدها

امتیاز: Article Rating

جلسه هفتگی کرونا و هماهنگی واحدها با حضور آقای دکتر نیکونهاد سرپرست شبکه بهداشت ، معاون بهداشتی ، مسئولین واحدها و کارشناسان در فضای باز حیاط شبکه بهداشت برگزار گردید .

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه هفتگی کرونا و هماهنگی واحدها
ثبت امتیاز

Add Content...

جستجو