اخبار
تاریخ انتشار: شنبه 21 تیر 1399
جلسه آموزشی بیماریهای مشترک انسان و دام

  جلسه آموزشی بیماریهای مشترک انسان و دام

امتیاز: Article Rating

به مناسبت هفته اطلاع رسانی بیماریهای مشترک انسان ودام  ، جلسه آموزشی با حضور سرپرست شبکه بهداشت ودرمان ، معاون بهداشتی ، کارشناس مسئول بیماریهای مشترک و کارشناسان محیط ، حرفه ای ، گسترش ، آموزش سلامت ، مبارزه با بیماریها ، بهورزی ، روان و..... در محیط باز حیاط شبکه بهداشت برگزار گردید .

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه آموزشی بیماریهای مشترک انسان و دام
ثبت امتیاز
Text/HTML

Add Content...

جستجو