اخبار
تاریخ انتشار: شنبه 21 تیر 1399
سومین جلسه هفتگی کرونا

  سومین جلسه هفتگی کرونا

امتیاز: Article Rating

سومین جلسه هفتگی کرونا ویروس با حضور سرپرست شبکه بهداشت ودمان ، معاون بهداشتی و کارشناسان ستادی در فضای باز حیاط شبکه بهداشت ودرمان آبدانان برگزار گردید .

اشتراک گذاری
تصاویر
  • سومین جلسه هفتگی کرونا
ثبت امتیاز
Text/HTML

Add Content...

جستجو