شبکه بهداشت ودرمان آبدانان


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

تجلیل وقدردانی از بهورزان شهرستان ابدانان

در مورخه 1396/6/12 راس ساعت 10 صبح طی مراسمی با حضور فرماندار محترم شهرستان جناب اقای مهندس عسکری ومدیران شهرستان وبهورزان ومدیریت و پرسنل ستادی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان از مقام ارزشمند بهورز تجلیل وقدردانی بعمل امد. در این مراسم  سرپرست  شبکه  بهداشت ودرمان دکتر علیزاده ضمن خیر مقدم به فرماندار شهرستان ومدیران حاضر درمراسم ، بهورز را جامعه نگرترین نیروی عرصه سلامت برشمردند ، وثمره زحمات انان را وضعیت  مطلوب سلامت  درحوزه پیشگیری وبهداشت توصیف نمودند. همچنین مهندس عسکری ضمن تبریک روز بهورز ، ساخت حداقل 9 خانه بهداشت روستایی درشهرستان ابدانان در طی سه سال گذشته را از مصادیق بارز اهتمام دولت در برنامه طرح تحول سلامت در حوزه بهداشتی عنوان نمودند . در این مراسم اقای سید شکر اله برزگر معاون اموزش وپرورش ضمن تبریک روز بهورز ، خواستار تعامل بیش ازپیش حوزه بهداشتی شهرستان با مدارس و اموزش وپرورش شدند، تا از پتانسیل محصلین در ترویج پیا مهای بهداشتی وتسهیل رفتار وعا دات بهداشتی برای جامعه حد اکثر استفاده صورت پذیرد .درپا یان ازتما می بهورزان شهرستان به پاس زحمات و خدمات ارزشمند انان تجلیل و قدردانی بعمل امد.             روابط عمومی شبکه بهداشت  ودرمان شهرستان  ابدانان                                                                        
تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (128)
کد خبر: 13839