شبکه بهداشت ودرمان آبدانان


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

کلنگ زنی مرکز شماره 3 شهیدرجایی وستادشبکه بهداشت ابدانان

در ششمین روز از هفته دولت وباحضور معاون فرماندار ، سرپرست شبکه بهداشت ،ودیگر مسولین ادارات شهرستان ابدانان کلنگ زنی احداث ساختمان ستاد شبکه بهداشت ودرمان ومرکز بهداشت شهرستان ابدانان ، با زیر بنا 1012متر مربع واعتبار یک میلیاردو دویست و نودو سه میلیون تومان ،و مرکز جامع خدمات سلامت شماره 3شهری روستایی ، شهرک شهید رجایی با زیر بنا 472متر مربع در دو طبقه انجام  گرفت .دکتر علیزاده از ادارات ، واشخاصی که در این موارد با شبکه بهداشت تعامل وهمکاری داشتند  تشکر وقدردانی نمودند.
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (102)
کد خبر: 13784