شبکه بهداشت ودرمان آبدانان


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

کلنگ زنی وافتتاح پروژه های عمرانی شبکه بهداشت ابدانان

کلنگ زنی پنج پروژ ه ی عمرانی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان درایام هفته دولت بمنظور: ساخت مرکز بهداشتی درمانی شماره یک شهری با اعتبار 600میلیون تومان .   ساخت مرکز بهداشتی درمانی شماره 3 شهری روستایی شهرک رجایی با اعتبار 600 میایون تومان . ساخت ساختمان ستاد شبکه بهداشت ودرمان شهرستان با اعتبار یک میلیارد تومان . ساخت مرکز اموزش بهورزی وسالن اموزشی با اعتبار یک میلیارد تومان .پایگاه بهداشتی باقرصدر  250میلیون تومان واگذاری پروژه فعلا نهایی نشده است. پایگاه بهداشتی رجایی با اعتبار250میلیون تومان . شروع پروژه ها شهریور96  و پایان پروژ ه ها بهمن  97 .   اختصاص ساختمان خانه بهداشت واقع در شهر سراب باغ  بعنوان فضای اموزشی پرسنل .  اختصاص ساختمان خانه بهداشت واقع در شهر مورموری به عنوان فضای اموزشی پرسنل .و افتتاح پنج خانه بهداشت (گل گل ، سیاه گاو، انجیره ، سیاهگل ، ابطاف ) بازیر بنا ی 400 متر مربع وبا اعتبار 650 میلیون تومان .
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (90)
کد خبر: 13760