شبکه بهداشت ودرمان آبدانان


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

افتتاح خانه بهداشت روستای انجیره

درسومین روزازهفته دولت وباحضورمسولین محلی  خانه بهداشت روستای انجیره ازتوابع شهرستان ابدانان افتتاح گردید.اقای دکتر علیزاده سرپرست محترم شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ابدانان گفت :  این ساختمان بازیر بنای 75متر مربع واعتباری بالغ بر یک میلیاردو350میلیون ریال ازمحل اعتبارات وزارت بهداشت ودرمان افتتاح شده وقراراست خدمات بهداشتی ازقبیل ، خدمات بهداشت محیط، پیشگیری ومبارزه با بیماریها ، بهداشت کودکان و سالمندان دراین خانه بهداشت انجام گیرد.

روستای انجیره با238 خانوار وجمعیت 1064نفردر 25 کیلومتری مرکز شهرستان ابدانان قراردارد.
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (87)
کد خبر: 13737