شبکه بهداشت ودرمان آبدانان


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

جلسه شورای بهورزی

جلسه شورای بهورزی شهرستان ابدانان باحضورسرپرست محترم  شبکه بهداشت ودرمان جناب اقای دکتر علیزاده ، معاون بهداشتی ، حراست ، مسول اموزش بهورزی ،مسولین واحدهای مرکزبهداشت شهرستان ونمایندگان بهورزان  خانه های بهداشت تحت پوشش درمحل شبکه بهداشت برگزار گردید. دراین جلسه ابتدا نمایندگان بهورزان به ذکر مشکلات حرفه ای وکاری خود ازجمله سرویس ایاب وذهاب و....پرداختند.سپس مسولین واحدها به سوالات نمایندگان بهورزان پاسخ دادند وارتقا سطح مطالبات نمایندگان بهورزها دراین دوره که بیشتر به منظور اثربخشی وافزایش کمی وکیفی خدمات به جامعه مطرح گردید. درپایان جلسه اقای دکتر علیزاده ضمن تشکر اززحمات بهورزان ، برادامه این جلسات بعنوان محل مناسبی برای بیان مشکلات وارایه راه حل مناسب تاکید نمودند.
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (92)
کد خبر: 13678