اخبار
06

اجرای طرح ضربت بهداشت محیط و حرفه ای در شهرستان آبدانان

 اجرای طرح ضربت بهداشت محیط و حرفه ای در شهرستان آبدانان

 

اجرای طرح ضربت جمع  آوری مواد غذایی درسطح شهر آبدانان  درتاریخ 5/10/95

مسیر بازدید

اسامی گروه

گرو بندی

 

خیابان کمربندی ــ سایربهداشت حرفه ای

رضا عینی ــ خانم عطا یی ـــ احمدی

گروه یک

 

خیابان امام ــ سراب

یداله بهرامی ـــ کاظم علیزاده ــ خ اکبری

گروه دو

 

خیابان مطهری ــ فرهنگیان

سامان رشیدی حمید پورمند ـــ خ عسگری

گروه سه

 

خیابان شهید بهشتی ــــ خ 15 خرداد

فیض اله ملکی ـــ خ رشیدی خ سلیمانخانی

گروه چهار

 

فعالیت های انجام گرفته درطرح ضربت مورخ 5/10/95

نمونه برداری از مواد غذایی

جمع آوری کارت وگواهینامه

جمع آوری مواد غذایی

تعداد بازدید ها

گروه ها

ـــــــــ

 

ــــــ

17 مورد بهداشت حرفه ای

گروه یک

3 نمونه

3 کارت و2 گواهینامه

20 کیلو گرم

22 مورد

گروه دو

ــ

ـــ

ـــ

13مورد

گروه سه

 

ــ

4 کارت

5 کیلو گرم

22 مورد

گروه چهار

 

3 نمونه

7 کارت 2 گواهینامه

25

74

جمع کل

 

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (143)
کد خبر: 12128
 • اجرای طرح ضربت بهداشت محیط و حرفه ای در شهرستان آبدانان
 • اجرای طرح ضربت بهداشت محیط و حرفه ای در شهرستان آبدانان
 • اجرای طرح ضربت بهداشت محیط و حرفه ای در شهرستان آبدانان
 • اجرای طرح ضربت بهداشت محیط و حرفه ای در شهرستان آبدانان
Text/HTML

Add Content...

جستجو