اخبار
24

برگزاری کمیته اربعین و کارگاه سندرومیک در شبکه بهداشت و درمان آبدانان

برگزاری کمیته اربعین و کارگاه سندرومیک در شبکه بهداشت و درمان آبدانان
صورتجلسه کمیته شهرستانی اربعین حسینی شهرستان آبدانان
در تاریخ 19/8/95 کمیته با حضور مدیریت و معاونت وحراست شبکه و کلیه کارشناسان ستادی راس ساعت 8 صبح با ذکر صلوات حاضرین آغازگردید. ابتدا ضمن خیر مقدم اهمیت موضوع اربعین و کلیات برنامه توسط آقای دکتر علیزاده بیان گردید و درادامه کلیه اعضاء پیرامون موضوع  نطرات و پیشنهادات خود را بشرح ذیل مطرح نمودند:
مقررگردید کارگاه آموزشی سندرمیک بیماریها جهت کلیه پرسنل مراکز،بیمارستان و خانه های بهداشت در اسرع وقت برگزار گردد
مقررشد تعداد 500 برگه پمفلت آموزشی در همین راستا توسط واحد مبارزه با بیماریها تهیه ودر بین افراد پرخطر بویژه مسافراربعین توضیع گردد
در زمینه تامین و دپوی داروهای ضدرتروویروسی توسط واحد امور دارویی اقدام گردد
تهیه و تامین محیط UTM و سوآپ داکرون وماسک    N95توسط کارپرداز شبکه
مقررشد بیمارستان حضرت رسول اکرم در راستای تجهیزاتاق ایزوله تنفسی اقدام نماید
مقرر شد بیمارستان در خصوص تهیه کیت های حفاظت فردی اقدام نمایند
مقرر شد واحد مبارزه با بیماریها تعداد مورد نیاز محیط نمونه گیری التور تامین نماید
مقرر شد تمهیداتی اتخاذ گردد تا نیروهای اعزامی به پایانه مرزی مهران در روز و ساعت تعیین شده در محل گیت ها حضور داشته باشند
مقرر شد نمونه گیری از افراد مشکوک به بیماریها و سندرم ها در بیمارستان توسط پرسنل آزمایشگاه همانجا انجام گردد
مقرر شد واحد گسترش در جهت تامین نیروی انسانی ،تجهیزات و امکانات مورد نیاز در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی اقدامات لازم را بعمل آورد ،ضمناً در ایلام اربعین مرخصی ها لغو گردد.
مقرر شد واحد بهداشت محیط و حرفه ای علاوه بر اعزام نیروهای اعزامی به مهران در سطح شهرستان در ایام اربعین ضمن تشدید فعالیت های مربوطه در جهت انعکاس روزانه فعالیت ها به ستاد فوریت سلامت استان اقدام نمایند.
مقرر گردد بهداشت محیط و حرفه ای شهرستان در جهت خرید سموم و مواد گندزدا اقدام لازم بعمل اورند.
مقرر شد پرسنا بهداشت محیط در ایام اربعین یونیفرم مخصوص خود استفاده نمایند.
مقرر شد بخش مالی حمایت های لازم بعمل اورد و اسناد هزینه ها را در اسرع وقت به معاونت بهداشتی استان ارسال نمایند.
مقرر شد روابط عمومی شبکه جهت انعکاس بموقع اخبار مربوطه در سایت دانشگاه با هماهنگی سایر واحدها اقدامات لازم بعمل اورند.
مقرر شد IT شبکه در جهت تقویت سایت خبری شبکه بهداشت و درمان شهرستان با روابط عمومی همکاری نماید.
مقرر شد تیم های اعزامی به مهران با امکانات و تجهیزات کامل در موعد مقرر عزیمت نماید.
مقرر شد بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) و فوریت های پزشکی برابر شرح وظایف تعیین شده آمادگی لازم را داشته باشند.
مقرر شد واحد بهداشت خانواده برابر شرح وظایف تعسسن شده در بخش مامایی آمادگی لازم را داشته باشند.
مقرر شد واحد داروی جهت تامین داروهای مورد نیاز در اسرع وقت اقدام نماید.
مقرر شد در ایام اربعین فعالیت های آموزشی و اطلاع رسانی به مردم توسط واحد آموزش سلامت و سایر واحدها تشدید گردد.
مقرر شد خدمات شبکه جهت تامین وسیله نقلیه اقدامات لازم را بعمل آورد.
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (131)
کد خبر: 11714
  • برگزاری کمیته اربعین و کارگاه سندرومیک در شبکه بهداشت و درمان آبدانان
  • برگزاری کمیته اربعین و کارگاه سندرومیک در شبکه بهداشت و درمان آبدانان
  • برگزاری کمیته اربعین و کارگاه سندرومیک در شبکه بهداشت و درمان آبدانان
  • برگزاری کمیته اربعین و کارگاه سندرومیک در شبکه بهداشت و درمان آبدانان
Text/HTML

Add Content...

جستجو